VAKANTIE TM 31 aug.

Bij het aanbreken van de vakantieperiode nog enkele tips:

De wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar van opbouw. Let op dat u deze dagen op tijd opneemt, immers uitbetaling mag niet.

Indien uw werkgever weigert uw vakantie vast te stellen (mits voldoende dagen) kan dit enkel bij een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Indien u van baan wisselt, mag de nieuwe werkgever niet weigeren dat u de bij de vorige werkgever opgebouwde wettelijke vakantiedagen bij deze nieuwe werkgever opneemt. Deze dagen worden dan niet uitbetaald.

Indien u ziek wordt op vakantie meldt dit dan bij uw werkgever. De ziektedagen worden dan niet als vakantiedagen gerekend. Mocht u grote medische uitval krijgen op vakantie meldt dit dan zeker, ook met het oog op de reintegratie- voorschriften van werkgever.

Ik wens u een veilige en fijne vakantie!

Mr. drs. C. van Toer

In verband met vakantie is de praktijk gesloten t/m 31 augustus.