Crisis te lijf.

Crisis te lijf.

En toen was het crisis. En wat voor één; uit het niets veranderde de economische voorspoed in een tijd van onzekerheid met dagelijkse updates door de overheid en het RIVM.
Ondernemers werden verplicht hun ondernemingen (lees winkels, restaurants etc. etc.) te sluiten en de ondernemingen die nog open zijn lopen tegen zeer forse omzetdalingen aan.

De overheid heeft in de zeer goede economische tijden gelukkig een consistente begrotingspolitiek gevoerd. Ze kan en wil ondernemers en hun werknemers bijstaan; baanbehoud en inkomenszekerheid staat voorop.

De regeling uit de laatste grote crisis werd afgestoft en weer nieuw leven ingeblazen; de zgn. werktijdverkorting. Hierbinnen konden werknemers met een vast dienstverband in dienst blijven, waarbij de werkgever tot 75% van het loon gecompenseerd werd. De werknemer moest wel WW- rechten hebben opgebouwd en de duur van de tegemoetkoming ging ten laste van de uitkeringsduur WW. Dit kon in een later studium ten nadele van de werknemer werken. Immers bij (toekomstig) ontslag was er al WW- recht gebruikt. De overheid ging ervan uit dan de werkgever het loon aanvulde tot 100%. Werknemers konden in dienst blijven en stonden op deze manier stand by tot het moment dat deze crisis weer over zou gaan. De uitkering (aan de werkgever gedaan) werd betaald uit de WW- kassen.

De aanmeldingen voor deze regeling waren massaal en beliep op zeker moment tegen de 100.000 bedrijven, c.q. aanvragen. Dit schetst de zwaarte van deze crisis en haar impact.

Op dinsdag 17 maart 2020 kwam de overheid met een nieuwe (naar opvatting van ondergetekende) verbeterde regeling. Getiteld: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Deze regeling staat open voor aanmelding. Ook oproepkrachten vallen nu onder deze regeling; baanbehoud is dus voorlopig gegarandeerd voor vast personeel, maar ook voor flexibel. De tegemoetkoming is (bij volledig omzetverlies) max. 90% en wordt niet betaald uit de WW- kassen. Uitdrukkelijk met de voorwaarde dat de werkgever het loon aanvult tot 100%. De tegemoetkoming gaat niet ten koste van opgebouwd WW- recht. De termijn is in eerste instantie 3 maanden, verlenging lijkt mogelijk, de voorwaarden van deze verlenging zijn echter nog niet bekend.

Concluderend en afsluitend: Buiten gezondheid staat baanbehoud nu voorop; de overheid doet hier alles aan. Deze regeling is dan ook bedacht in het kader van het behoud van werkgelegenheid in deze economische barre tijden. Gedurende de looptijd van de regeling is het dan ook niet toegestaan om werknemers te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, ongeacht in welke vorm dat ontslag wordt gegoten.
Werkgever en werknemer wees hier alert op. Indien de regeling is toegekend geeft dat verplichtingen met als waarschijnlijk gevolg, indien deze verplichtingen niet worden nagekomen, dat een aanvraag tot ontslag bij het UWV niet in behandeling wordt genomen of een overeengekomen beëindiging nietig is.

Heeft u vragen; neem contact op. Het zijn bijzondere tijden, laat een specialist u bijstaan.
Maar vooral: Neem uw gezondheid in acht en behoud hem.

Ik wens u het beste!

Mr. drs. C. van Toer