De Corona- test

Nu Corona ruim een jaar onder ons is en de impact op de werkvloer enorm is, spelen er vragen die raken aan de lichamelijke integriteit van werknemer, maar ook aan het bedrijfs- belang van werkgever.

Zo’n vraag is bijvoorbeeld of de werkgever van de werknemer mag verlangen dat deze een Corona- test laat afnemen?

Het RIVM adviseert immers dat bij klachten gerelateerd aan (potentieel) Corona de werknemer thuis dient te blijven. De duur van de thuisquarantaine kan 10 dagen beslaan, mits de werknemer daarna 48 uur klachtenvrij is. Bij een negatieve Coronatest kan de thuisquarantaine verkort worden tot 5 dagen en de duur van de testuitslag.

Bovenstaande vraag is des te crucialer indien de werkgever milde klachten heeft en niet arbeidsongeschikt is voor zijn/ haar arbeid. Met andere woorden de werknemer kan gewoon zijn werk doen. Echter kan werknemer niet op de werkvloer worden toegelaten wegens de verplichting van de werkgever om een veilige werkomgeving te bieden.

Indien de werknemer vanuit huis kan werken , is de situatie minder urgent. Het werk en de planning van werkgever komt niet in gevaar.

De situatie wordt anders indien de aanwezigheid van werknemer noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Het weigeren om een test te ondergaan, maakt dat de (gedwongen) thuisquarantaine wellicht onnodig lang duurt en dat werknemer niet ingezet kan worden voor zijn/ haar werk.

Kan werkgever dus verplichten om de werknemer een Corona- test te laten doen?

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft allereerst aan dat de werkgever niet zelf mag testen. Dit is enkel voorbehouden aan bedrijfsartsen. Deze zullen doorverwijzen naar de GGD. Wat betreft de verplichting tot de daadwerkelijke test verwijst de Autoriteit Persoonsgegevens naar de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Geneeskunde (NVAB). De NVAB stelt dat van een goed werknemer verwacht kan worden dat deze meewerkt aan een Corona- test. Dit in het belang van de volksgezondheid. De test is niet ernstig belastend en maakt maar een geringe inbreuk op de lichamelijke integriteit. Aldus de NVAB.

Kan de werkgever de werknemer dus niet toelaten op de werkvloer, wegens het vermoeden van Corona en is niet éénduidig duidelijk dat werknemer Corona heeft, dan kan werkgever dus van een goed werknemer verwachten, dat deze een test doet. Het weigeren van een test, leidt anders tot niet inzetbaarheid van werknemer welke (loon-)gevolgen dan ook voor haar/ zijn  rekening kunnen komen.

Heeft u een specifieke vraag betreffende Corona en de inzetbaarheid. Stel deze dan gerust.

Mr. drs. C. van Toer