Overeenkomsten voor bepaalde tijd.

Indien een werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat, zal deze (zeker in de huidige economische realiteit) zelden voor een onbepaalde tijd zijn. In de praktijk krijgt men een arbeidsovereenkomst aangeboden van maximaal een jaar.

In deze arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zitten, met de recente wijzigingen binnen het arbeidsrecht, nog al wat punten die aandacht verdienen.

Om als eerste te bespreken; de Proeftijd: Wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, korter dan een half jaar, aangegaan dan mag in deze overeenkomst geen proeftijd zijn opgenomen. Indien er wel een proeftijd is opgenomen in zo’n overeenkomst , is deze nietig. Feitelijk bestaat ze dan niet.

De mogelijkheid om rechtsgeldig een Concurrentiebeding op te nemen wordt binnen de overeenkomst voor bepaalde tijd ook beperkt. Veelal werd er standaard zo’n beding opgenomen, terwijl er niet werd afgewogen of dit noodzakelijk is binnen het belang van het bedrijf. Dit beding is een beperking van de werknemer. Hij/ zij is immers na afloop van de arbeidsovereenkomst beperkt in mogelijkheden om andere passende arbeid te aanvaarden. Per 1 januari is dit beding enkel mogelijk in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het noodzakelijk maken dat toch een concurrentiebeding wordt overeengekomen. Deze motivering dient dan ook daadwerkelijk in de arbeidsovereenkomst opgenomen te worden. Waarbij uitdrukkelijk de belangen worden genoemd en gemotiveerd. Bovenstaande geldt ook voor het relatiebeding. Regel is: Niet toegestaan, mits…

Een nieuwe term binnen het arbeidsrecht is de Aanzegging. De werkgever dient de werknemer bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die minimaal 6 maanden heeft geduurd minimaal een maand voor einde van deze overeenkomst schriftelijk aan te zeggen. In deze aanzegging geeft de werkgever aan of de overeenkomst wordt voortgezet of eindigt per datum einde overeenkomst. Is deze aanzegging te laat dan wel niet gedaan, dan is werkgever voor elke dag dat hij/ zei later is dan deze maand een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over de periode waarin de werkgever te laat is met de melding.

Interessant binnen het hoofdstukje tijdelijke overeenkomsten is de opvolging van overeenkomsten voor bepaalde tijd. Deze materie kent ingrijpende wijzigingen, die per 1 juli worden doorgevoerd. In mijn komende column zal ik hier aandacht aan besteden.