Transitievergoeding

U kent vast en zeker de veel, in de media, voorkomende term; een “gouden” handdruk. Veel werknemers associëren deze materie met bestuurders ,die al dan niet gedwongen, vertrekken en daarbij een forse vergoeding meekrijgen. Materie die soms wenkbrauwen doet fronsen. Een onderwerp dat zeker een wrang gevoel kan gaan geven als men zelf in de situatie terecht komt, dat ontslag gaat spelen. Een werknemer kan dan aan de lijve ondervinden, dat het meekrijgen van een vergoeding helemaal niet zo vanzelfsprekend is. In het huidige recht kan een werkgever namelijk kosteloos van een werknemer “af”. Hij dient hiervoor de route via het UWV te bewandelen. Kan hij aantonen, binnen de gestelde voorwaarden, dat door bijvoorbeeld teruglopende omzet het snijden in het personeelsbestand noodzakelijk en onvermijdelijk is, dan zal het UWV toetstemming tot ontslag geven. Met deze toestemming kan de werkgever vervolgens de arbeidsovereenkomst, met in achtneming van de opzegtermijn, opzeggen. De werknemer staat vervolgens na 20 jaar trouwe dienst op straat zonder enige vorm van vergoeding. Enige mogelijkheid die de werknemer in dit geval heeft, is een kennelijk onredelijk ontslag procedure starten. Men maakt kosten, de procedure is kostbaar en de uitkomst zeer ongewis. Deze procedure wordt dan ook niet vaak gestart.

Dit wordt in het toekomstige recht anders. Indien op initiatief van de werkgever een arbeidsovereenkomst eindigt, die minimaal twee jaar heeft geduurd en deze eindigt op initiatief van de werkgever dan dienst er altijd een vergoeding betaald te worden. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren, dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en de leeftijd van de werknemer, maar de vergoeding is er. Er is dus ook geen actie van de werknemer meer vereist.

Bovenstaande geldt ook voor arbeidsovereenkomsten die tijdelijk zijn en die naar het huidige recht door tijdsverloop eindigde. Een vergoeding is in dat geval naar huidig recht ondenkbaar, maar dit verandert dus met ingang van 1 juli 2015.

Omdat veel mensen hiermee te maken hebben, ga ik u komende editie breder en dieper in op deze transitievergoeding.

Mr. drs. C. van Toer