Social Media

Met de opkomst van Social Media is een nieuwe realiteit ontstaan. De realiteit dat de werkvloer zich heeft verplaatst in de persoonlijke levenssfeer.

Met alle consequenties van dien.

Wat hebben uitlatingen in de ogenschijnlijk persoonlijke levenssfeer voor gevolgen in de werkrelatie?

Kan een werknemer alles uiten en moet een werkgever alles accepteren, ook al is deze uiting besloten gedaan. Valt dit e.v. onder de noemer; ‘vrijheid van meningsuiting’? Jurisprudentie geeft aan, dat de scheidslijn dun is, maar is anderzijds heel duidelijk; uitingen in de persoonlijk sfeer heeft grenzen.

Allereerst de uiting op zich; de inhoud. In diverse arresten is bepaald, dat alle omstandigheden van het geval leidend zijn. Indien een werknemer zich negatief uitlaat over werkgever zijn de kwalificaties bepalend, de rechter weegt. Kan van een goed werknemer verwacht worden dat hij/ zij deze uitingen doet. Bij een werknemer die inhoudelijk kritiek uit op zijn werkgever en daarmee geen personen beschadigd zal de arbeidsovereenkomst niet snel wegens een dringende reden opgezegd worden; het zgn. ontslag op staande voet. Bij een functioneringsgesprek kan deze input op afstand echter wel meegewogen worden.

De tweede vorm is de wel kwalijke, maar geen grond voor een dringende reden opleverende uiting van werknemer. Werknemer uit zich onbehoorlijk, maar niet dusdanig, dat de werkgever de arbeidsrelatie niet hoeft te laten voortduren. Een officiële waarschuwing is dan de aangewezen weg. Een volgende keer kan een onverwijld einde van de arbeidsovereenkomst betekenen.

De derde vorm in de jurisprudentie is de zeer kwalijke uiting. Na deze uiting is de arbeidsrelatie zo geschaad, dat er een direct einde dient te komen aan de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan het bedreigen van een leidinggevende of het toewensen van ziekten. Een variant hierop, maar ook een reden voor een ontslag op staande voet is het dusdanig beschadigen van werkgever als bedrijf , dat dit grond oplevert voor een ontslag op staande voet. Deze grond zal minder snel worden aangenomen, beschadigingen in de persoonlijke sfeer worden zwaarder gewogen.

Nog een enkele overdenking in het licht van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de derde variant: Uitingen die dusdanig zijn, dat van een werkgever niet verwacht kan worden, dat de arbeidsrelatie nog langer voortduurt. Ter afzwakking wordt nog wel eens ingebracht, dat de uiting is gedaan binnen de beslotenheid van een ‘selecte’ groep; bijvoorbeeld vrienden op Facebook. De rechter is doorgaans niet gevoelig voor dit argument. De ‘selecte’ groep kan vrij fors zijn en ‘vrienden’ kunnen het bericht delen.

Als tweede rechtvaardiging wordt de vrijheid van meningsuiting nog wel eens naar voren geschoven. Ook hier is de lijn, dat de rechter hier geen boodschap aan heeft. De rechter weegt. Bij goed werknemerschap horen zwaarwegende uitingen, die beschadigend zijn voor collega dan wel bedrijf niet. Goed werknemerschap prevaleert boven de vrijheid van meningsuiting.

Mochten bepaalde zaken u niet bevallen bij uw werkgever, noem deze dan constructief bij name in een functioneringsgesprek. In emotie op sociale media op afstand de meest ongepaste zaken onder uw vrienden spuien kan verstrekkende gevolgen hebben.

Mr. drs. C. van Toer